ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Tiroidit Bulguları ile Prezente Olan Submandibular Yerleşimli Ektopik Tiroid Dokusu
(Istanbul Med J 2013; 14: 146-148)
DOI: 10.5152/imj.2013.40
Salmonella Enteritidis'in Etken Olduğu Bir Meme Absesi: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2009; 10: 40-41)
İdiopatik Gramitomatöz Mastit
(Istanbul Med J 2007; 8: 42-44)
Hipoparatiroidinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisi: Yüksek Kemik Mineral Yoğunluğu ile Başvuran Bir Olgu Sunomu
(Istanbul Med J 2006; 7: 51-52)
Tersiyer Hiperparatiroidizm Sonrası Paratiroidektomi Geçiren Hastaya Yaklaşımım
(Istanbul Med J 2004; 5: 39-42)
Koroid Metastazı ile Ortaya Çıkan Papiller Tiroid Karsinomu
(Istanbul Med J 2012; 13: 203-206)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.97759
Akciğer Kanserinin Klinik Olarak Saptanan Tirod Metastazı: Nadir Bir Olgu
(Istanbul Med J 2017; 18: 255-259)
DOI: 10.5152/imj.2017.32656
Tiroglossal Duktus Kistinde İzole Papiller Tiroid Kanseri
(Istanbul Med J 2015; 16: 152-154)
DOI: 10.5152/imj.2015.92063
Özgün Araştırma
Meme Tümörlerinde Kanser Kök Hücre Belirteçleri ve Non-classic HLA Antijenlerinin Ekspresyonları
(Istanbul Med J 2017; 18: 128-134)
DOI: 10.5152/imj.2017.63497
Alerjik Rinitli HastalardaTiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid Otoantikorları Değerlendirmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 139-144)
DOI: 10.5152/imj.2017.90912
Üçlü (ER, PGR, HER2) Negatif 47 Meme Kanserli Hastanın Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2012; 13: 166-168)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.96158
Hashimoto Tiroiditli adölesan Hastalarının tanısında B-Mod Gri Skala Histogramın Değeri
(Istanbul Med J 2017; 18: 222-226)
DOI: 10.5152/imj.2017.80148
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 35-38)
DOI: 10.5152/imj.2018.70094
Romatoid Artrit ve Tiroid Hormonları
(Istanbul Med J 2005; 6: 11-13)
Memenin Pleomorfik Karsinomu
(Istanbul Med J 2005; 6: 32-34)
Meme Başının Nodüler Müsinozisi
(Istanbul Med J 2005; 6: 22-24)
Senkron Bilateral Meme Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 45-47)
DOI: 10.5152/imj.2015.85547
Dix-Hallpike Manevrası Neler Kazandırır?
(Istanbul Med J 2015; 16: 93-97)
DOI: 10.5152/imj.2015.28247
Boksörlerde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Sıklıgı ve Tedavisi: Prospektif Çalısma
(Istanbul Med J 2004; 5: 13-17)
Atipik Papillomatozis
(Istanbul Med J 2004; 5: 32-35)
Meme Kitlelerine Yaklaşımda Eksizyonel Biyopsinin Yeri: 142 Hastada Biyopsi Patoloji Sonuçları
(Istanbul Med J 2008; 9: 130-133)
Memenin Apokrin Karsinomu
(Istanbul Med J 1996; 1: 38-40)
Erkek Memede Papiller Karsinom Olgusu
(Istanbul Med J 1996; 1: 47-49)
Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Yaşın PSA, PSAD ve Prostat Volümüne Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 20-24)
Benign Prostat Hiperplazisi Tanısı İle Opere Edilen 871 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesİ
(Istanbul Med J 2001; 4: 6-9)
Erkek Olguda Papiller Meme Kanseri
(Istanbul Med J 2008; 9: 89-91)
Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanserinin Erken Tanısı
(Istanbul Med J 1994; 1: 38-40)
İnfiltratif Tip Meme Karsinomlarında Prognozu Etkileyen Faktörler
(Istanbul Med J 1995; 1: 1-4)
Postmastektomi Adjuvan Radyoterapi Alan Meme Kaoserli Olgularda Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 20-23)
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Metabolik Sendrom Parametlerinin İncelenmesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 141-144)
DOI: 10.5152/imj.2015.50251
Benign Meme Bozukluklarının Hipotiroidizmle İlişkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 246-250)
DOI: 10.5152/imj.2018.44452
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.70094
Hashimoto Tiroiditli adölesan Hastalarının tanısında B-Mod Gri Skala Histogramın Değeri
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.80148
Klinik Çalışma
Obezite ve Tiroid Fonksiyonları
(Istanbul Med J 2011; 12: 69-71)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.88597
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018