ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Editörden
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2008 Yılı Sezaryen Doğumların Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 181-187)
Olgu Sunumu
Sezaryen skar gebeliği: nadir görülen bir ektopik gebelik olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 135-138)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.21939
Spinal Anesteziyle Alt Ekstremite Cerrahisi Uygulanan Hastada Kardiyak Arrest
(Istanbul Med J 2011; 12: 85-88)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.36854
Marfan Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 80-81)
Acil Sezeryan Sırasında Hemodinamik Bozukluklarla Ortaya Çıkan Tanı Almamış Peripartum Kardiyomyopati Olgusu
(Istanbul Med J 2012; 13: 199-202)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.44366
Kornual Gebelik; iki Olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 45-48)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.68077
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Aşın Uzun Gigantism Olgusu ve Rejyonel Anestezi Uygulaması
(Istanbul Med J 2007; 8: 38-39)
Septoplasti Operasyonu Yapılan Charcot-Marie-Tooth Hastasında Anestezi
(Istanbul Med J 2013; 14: 209-211)
DOI: 10.5152/imj.2013.56
Abdominal Aort Anevrizması olan Hastanın Serebral Anevrizma Tamirinde Anestezi Yönetimi
(Istanbul Med J 2013; 14: 133-135)
DOI: 10.5152/imj.2013.36
Rüptür Olmamış Canlı 11 Haftalık Ektopik Gebelik
(Istanbul Med J 2016; 17: 110-112)
DOI: 10.5152/imj.2016.21605
Gebelerde Laparoskopik Apandektomi: Bir Olgu Nedeni ile
(Istanbul Med J 2017; 18: 177-178)
DOI: 10.5152/imj.2017.19942
Derleme
Gebelik Döneminde Fizyolojik ve Farmakokinetik Değişiklikler ile İlaç-Besin Ögesi Etkileşimleri
(Istanbul Med J 2017; 18: 120-127)
DOI: 10.5152/imj.2017.04875
Gebeliğe Özgü Dermatozlar ve Tedavileri
(Istanbul Med J 2011; 12: 30-35)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.49469
Özgün Araştırma
Aksiller Yaklaşımla Yapılan Brakial Pleksus Bloğunda Hasta Yaşı ve Lokal Anestetik Hacminin Etkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 113-117)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.17894
S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2013; 14: 112-116)
DOI: 10.5152/imj.2013.19
Total Kalça Protezi Uygulanan Hastalarda Sürekli ve Tek Doz Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2007; 8: 7-10)
Katarakt Cerrahisi Öncesinde Yapılan Subtenon Anestezinin Etkinlik ve Güvenilirliği
(Istanbul Med J 2007; 8: 19-21)
Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda, Preoperatif Hemşire Görüşmesinin, Ağrı ve Ansiyeteye Etkileri
(Istanbul Med J 2006; 7: 23-26)
Artifisyel Amniotominin Doğum Eylemine Etkisi
(Istanbul Med J 2004; 5: 16-20)
Ektopik Gebelik: Risk Faktörleri ve Klinik Ozellikleri, 68 Olgunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 182-186)
Iki Primer Ovarian Gebelik Olgusu
(Istanbul Med J 1996; 1: 35-37)
Bir Olgu Nedeniyle İntertisyel (Kornual) Gebelik
(Istanbul Med J 1996; 1: 43-46)
Ilk Trimestre'deki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
(Istanbul Med J 2000; 4: 35-37)
Term Gebelerde Anemi Prevalansı: Kesitsel Bir Çalışma
(Istanbul Med J 2009; 10: 26-28)
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2017; 18: 205-209)
DOI: 10.5152/imj.2017.85866
Gebe Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 2018; 19: 43-46)
DOI: 10.5152/imj.2018.45722
Gebelikte Beslenme ve Fetüsun Büyüme Anomalileri
(Istanbul Med J 1994; 1: 41-43)
Elektif Sezaryen Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Transversus Abdominis Pleksus (TAP)
(Istanbul Med J 2013; 14: 271-275)
DOI: 10.5152/imj.2013.78942
Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyon / İntrastoplazmik Sperm İnjeksiyonu Yapılan Hastalarda 2 ve 3. Gün Embriyo Transferlerinin Gebelik Oranlarına Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 1-4)
DOI: 10.5152/imj.2015.45822
Lumbopelvik Ağrısı Olan Gebe Kadınlarda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 70-72)
DOI: 10.5152/imj.2015.02259
Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Fıtık Onarımı Sonrası Erken Dönem Ağrı Kontrolü
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.67674
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Gebe Polikliniğine Başvuran Kadınların Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
(Istanbul Med J 2015; 16: 133-136)
DOI: 10.5152/imj.2015.66588
Doğumun Yöntemi Anne Postpartum Duygu Durumunu Etkiliyor mu? Postpartum SCL-90R
(Istanbul Med J 2017; 18: 62-67)
DOI: 10.5152/imj.2017.15013
Geçirilmiş Sezaryenle Doğum Öyküsü Olan Multigravidalarda Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon
(Istanbul Med J 2017; 18: 80-85)
DOI: 10.5152/imj.2017.70431
Gebelikte Antikoagülan Tedavi
(Istanbul Med J 2009; 10: 91-93)
Kardiyak Hastalığı Olan Gebelerde Sezaryen Anestezisi: Literatür Taraması Eşliğinde 63 Olgunun Analizi
(Istanbul Med J 2018; 19: 239-245)
DOI: 10.5152/imj.2018.80270
Üst ekstremite cerrahisinde infraklaviküler ve supraklaviküler brakiyal pleksus bloğunun karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.48208
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Son Trimester Gebelerin Grup B Streptokok Taşıyıcılığının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 263-267)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.85866
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018