ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Kornual Gebelik; iki Olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 45-48)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.68077
Rinoorbital Mukormikoz: Palatal Nekroz
(Istanbul Med J 2011; 12: 96-100)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.32032
Renal Transplant Alıcısında Steroid İle İlişkili Diyabetik Ketoasidoz
(Istanbul Med J 2015; 16: 125-126)
DOI: 10.5152/imj.2015.58076
Rüptür Olmamış Canlı 11 Haftalık Ektopik Gebelik
(Istanbul Med J 2016; 17: 110-112)
DOI: 10.5152/imj.2016.21605
Gebelerde Laparoskopik Apandektomi: Bir Olgu Nedeni ile
(Istanbul Med J 2017; 18: 177-178)
DOI: 10.5152/imj.2017.19942
Derleme
Gebelik Döneminde Fizyolojik ve Farmakokinetik Değişiklikler ile İlaç-Besin Ögesi Etkileşimleri
(Istanbul Med J 2017; 18: 120-127)
DOI: 10.5152/imj.2017.04875
Gebeliğe Özgü Dermatozlar ve Tedavileri
(Istanbul Med J 2011; 12: 30-35)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.49469
Özgün Araştırma
Term Gebelerde Anemi Prevalansı: Kesitsel Bir Çalışma
(Istanbul Med J 2009; 10: 26-28)
Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyon / İntrastoplazmik Sperm İnjeksiyonu Yapılan Hastalarda 2 ve 3. Gün Embriyo Transferlerinin Gebelik Oranlarına Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 1-4)
DOI: 10.5152/imj.2015.45822
Lumbopelvik Ağrısı Olan Gebe Kadınlarda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 70-72)
DOI: 10.5152/imj.2015.02259
Diyabetik Otonom Nöropati Tanısında R-R İnterval Kaydının Duyarlılığının Araştırılması
(Istanbul Med J 2015; 16: 89-92)
DOI: 10.5152/imj.2015.43660
Gebelikte Beslenme ve Fetüsun Büyüme Anomalileri
(Istanbul Med J 1994; 1: 41-43)
Argon Laser Fotokoagülasyonun SSK'ya Maliyeti
(Istanbul Med J 1994; 1: 44-46)
Diyabetik hastalarda serum antikardiyolipin antikorları ile karotis intima media kalınlığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 159-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92005
Ektopik Gebelik: Risk Faktörleri ve Klinik Ozellikleri, 68 Olgunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 182-186)
Diabet ve Cerrahi
(Istanbul Med J 1996; 1: 27-32)
Iki Primer Ovarian Gebelik Olgusu
(Istanbul Med J 1996; 1: 35-37)
Bir Olgu Nedeniyle İntertisyel (Kornual) Gebelik
(Istanbul Med J 1996; 1: 43-46)
Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 5-9)
Tip I Diabetes Mellitusta Sınırlı Eklem Mobilitesi Sendromu ve Diğer El Problemlerinin Birlikteliği
(Istanbul Med J 1999; 3: 25-28)
Bileteral Gerçek Katarakt Gelişmiş Bir Tip 1 Diabetes Mellitus Olgusu
(Istanbul Med J 1999; 3: 50-52)
Ilk Trimestre'deki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
(Istanbul Med J 2000; 4: 35-37)
Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları
(Istanbul Med J 2008; 9: 77-81)
Tip 2 Diabetik Nefropatili Hastalarda ACE inhibitorii (Trandolapril) + Kalsiyum Antagonisti (Verapamil) Kombinasyonunun Proteiniiri Uzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 29-35)
Tip-2 Diyabet Hastalarında Diyabet Regülasyonu, Hba1c, Diyabet Yaşı, BMI, Dislipidemi Ve Mikroalbuminüri ile Makrovasküler Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2013; 14: 243-247)
DOI: 10.5152/imj.2013.03371
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serebrovasküler Hastalık ile HBA1C Seviyeleri Arasındaki Korelasyon
(Istanbul Med J 2014; 15: 40-42)
DOI: 10.5152/imj.2014.48615
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanısı Almış Hastalarımızda Görülen Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
(Istanbul Med J 2014; 15: 50-53)
DOI: 10.5152/imj.2014.59455
Gebe Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 2018; 19: 43-46)
DOI: 10.5152/imj.2018.45722
Diyabetik ve diyabetik olmayan koroner arter hastalarında fibrinojen ve ortalama trombosit hacminin aterosiklerozdaki yeri
(Istanbul Med J 2013; : -)
DOI: 10.5152/imj.2014.83713
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Gebe Polikliniğine Başvuran Kadınların Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
(Istanbul Med J 2015; 16: 133-136)
DOI: 10.5152/imj.2015.66588
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Koroner Arter Hastalarında Fibrinojen ve Ortalama Trombosit Hacminin Aterosiklerozdaki Yeri
(Istanbul Med J 2014; 15: 161-165)
DOI: 10.5152/imj.2014.83713
Gebelikte Antikoagülan Tedavi
(Istanbul Med J 2009; 10: 91-93)
Kardiyak Hastalığı Olan Gebelerde Sezaryen Anestezisi: Literatür Taraması Eşliğinde 63 Olgunun Analizi
(Istanbul Med J 2018; 19: 239-245)
DOI: 10.5152/imj.2018.80270
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Son Trimester Gebelerin Grup B Streptokok Taşıyıcılığının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 263-267)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Diyabetik ve diyabetik olmayan son trimester gebelerin grup B streptokok taşıyıcılığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Klinik Çalışma
Obez ve nonobez diyabetiklerde adiponektin düzeylerinin karşılaştırılması ve metabolik parametrelerle ilişkisi
(Istanbul Med J 2012; 13: 105-111)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.99608
Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabet Süresi ve HbAıc Düzeyleri ile Depresyon, Anksiyete ve Yeti Yitimi Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2012; 13: 115-119)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.29200
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018