ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Olgu Sunumu: Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
(Istanbul Med J 2008; 9: 194-196)
Sol Uyluk Proksimalinde Intramuskuler Yerleşimli Dev Kist (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2007; 8: 36-38)
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
(Istanbul Med J 2010; 11: 92-95)
Fetal Multisentrik Hemanjioperisitom: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 276-278)
DOI: 10.5152/imj.2013.50023
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Özgün Araştırma
Diz Ekleminde Geç Dönem Kondropatilerin Bölgelere Göre Tanisi ve Siniflandirilmasinda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
(Istanbul Med J 2017; 18: 169-173)
DOI: 10.5152/imj.2017.43815
10-15 ve 20-25 Haftalarda Ölçülen Servikal Uzunluğunun Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri
(Istanbul Med J 2014; 15: 35-39)
DOI: 10.5152/imj.2014.77486
Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanserinin Erken Tanısı
(Istanbul Med J 1994; 1: 38-40)
Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları
(Istanbul Med J 1994; 1: 19-21)
Portal Hipertansiyonda Renkli Doppler Ultrasonognafinin Tanı Değeri
(Istanbul Med J 2006; 7: 12-16)
Akut Apandisit On Tanılı 562 Olgunun Retrospektif Analizi
(Istanbul Med J 2006; 7: 16-20)
Over Tümorlerinde Tümor Belirtileri ve Doppler Ultrasonografinin Tan1 Degeri
(Istanbul Med J 2005; 6: 31-33)
Üçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri
(Istanbul Med J 2005; 6: 17-21)
Vertigo Olgularında Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografi Sonuçları: Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2013; 14: 257-260)
DOI: 10.5152/imj.2013.84856
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 1998; 2: 32-33)
Prostat Volümünü Hesaplamada Transrektal ve Transabdominal Ultrasonografi Hangi Yöntem?
(Istanbul Med J 1999; 3: 29-32)
Hafif Bilişsel Bozuklukta MOBİD Ölçek Puanları ile Bilişsel Düzey Korelasyonunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 18-22)
DOI: 10.5152/imj.2017.46704
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018