ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Boksörlerde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Sıklıgı ve Tedavisi: Prospektif Çalısma
(Istanbul Med J 2004; 5: 13-17)
Vertigo Olgularında Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografi Sonuçları: Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2013; 14: 257-260)
DOI: 10.5152/imj.2013.84856
Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastalarda Koroner Arter Kalsiyum Skoru ile Trombosit Hacmi ve Ürik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2015; 16: 5-9)
DOI: 10.5152/imj.2015.47704
Dix-Hallpike Manevrası Neler Kazandırır?
(Istanbul Med J 2015; 16: 93-97)
DOI: 10.5152/imj.2015.28247
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
(Istanbul Med J 2018; 19: 22-24)
DOI: 10.5152/imj.2018.43403
Havalı Petröz Apeksin Temporal BT ile Değerlendirilmesi: Eşlik Eden Anomaliler ve Tinnitus ve Vertigo ile Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2018; 19: 225-230)
DOI: 10.5152/imj.2018.46547
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.43403
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018