ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Rhombensefalosinapsis: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 54-55)
DOI: 10.5152/imj.2014.08760
Özgün Araştırma
Kolon Kanserli Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Yanıtı
(Istanbul Med J 2014; 15: 199-202)
DOI: 10.5152/imj.2014.05900
Wallenberg Sendromlu Hastalarda Klinik ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 59-61)
Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Akreditasyona Geçiş
(Istanbul Med J 2010; 11: 74-76)
Inme Tanısı Ile Takip Edilen Hastalarımıza Ait Demografik Veriler, Risk Faktörleri ve Tedavi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2008; 9: 161-164)
Ikili Disabilitesi Olan Olgu Sunumu: Amputasyonlu Olguda Hemipleji Sonrası Rehabilitasyon
(Istanbul Med J 2008; 9: 92-93)
Türk Diş Hekimlerinin Koroner Stent Yerleştirilmesi ve Sonrasındaki Pıhtıönler Tedavi ile İlgili Yaklaşımları
(Istanbul Med J 2014; 15: 47-49)
DOI: 10.5152/imj.2014.57338
İkinci Basamak Kamu Hastanesinde Hizmet Veren Sigara Bırakma Polikliniğinde Alınan Sonuçlar
(Istanbul Med J 2015; 16: 145-148)
DOI: 10.5152/imj.2015.67934
Akut Hepatitli (Iskemik, Toksik ve Viral) Hastalarda 25-Hidroksi Vitamin D Düzeyi, Klinik Seyir Ve Mortalite ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2017; 18: 23-27)
DOI: 10.5152/imj.2017.87004
Serebral Palsili Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
(Istanbul Med J 2018; 19: 219-224)
DOI: 10.5152/imj.2018.88310
Klinik Çalışma
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni kurulan bir ünitenin 18 aylık sonuçları
(Istanbul Med J 2012; 13: 13-18)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.55264
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018