ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Farklı Oral Demir Preparatları Kullanımı Sonrası Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonları
(Istanbul Med J 2018; 19: 173-175)
DOI: 10.5152/imj.2018.89156
Derleme
Farklı Yönleriyle İlaca Bağlı Anafilaksi
(Istanbul Med J 2018; 19: 202-207)
DOI: 10.5152/imj.2018.08931
Özgün Araştırma
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması: Tek Merkez Beş Yıllık Deneyim
(Istanbul Med J 2012; 13: 169-175)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.19870
Inme Tanısı Ile Takip Edilen Hastalarımıza Ait Demografik Veriler, Risk Faktörleri ve Tedavi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2008; 9: 161-164)
Ektopik Gebelik: Risk Faktörleri ve Klinik Ozellikleri, 68 Olgunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 182-186)
Arka Sistem Serebrovasküler Hastalıklarda Risk Faktörlerinin Anatomik Lokalizasyonla Olan ilişkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2006; 7: 5-7)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018