ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Derin Ven Trombozuyla Prezente Olan Bir Over Ca Olgusu
(Istanbul Med J 2005; 6: 38-39)
Özgün Araştırma
Dil Kanserlerinde Prognostik Faktörlerin Uzun Dönem Sağkalıma Etkisi
(Istanbul Med J 2016; 17: 86-92)
DOI: 10.5152/imj.2016.84756
İnfiltratif Tip Meme Karsinomlarında Prognozu Etkileyen Faktörler
(Istanbul Med J 1995; 1: 1-4)
Intraserebral Kanamalarda Etyopatogenez ve Lokalizasyonun Prognoz Uzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2007; 8: 13-14)
Transkateter Aort Valve Replasmanı Yapılan Hastalarda Frajilitenin Kantitatif Göstergesi Olan Psoas Kas Alanı’nın Klinik Frajilite Skoru İle Korelasyonu
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.99896
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018