ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Pulmoner Aspergilloma (Miçetoma): Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 190-194)
Apendiks testis torsiyonu: Olgu sunumu
(Istanbul Med J 2012; 13: 36-38)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.70883
Tacker Mesh ile Modifiye Laparoskopik Preperitoneal Burch Operasyonu
(Istanbul Med J 2001; 4: 47-49)
Testisde İnsidental Saptanan Prostat Adenokarsinomu Metastazı
(Istanbul Med J 2013; 14: 283-285)
DOI: 10.5152/imj.2013.63825
Perineal Ectopic Testis: A Case of a Rare Type of Ectopic Testis
(Istanbul Med J 2014; 15: 58-59)
DOI: 10.5152/imj.2014.00710
Komplikasyonsuz Katarakt Ameliyatından Sonra Gelişen Fibrin Membran Pupiller Blok Glokomunun İntrakamaral tPA İle Tedavisi: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2015; 16: 42-44)
DOI: 10.5152/2015.91886
Gebelerde Laparoskopik Apandektomi: Bir Olgu Nedeni ile
(Istanbul Med J 2017; 18: 177-178)
DOI: 10.5152/imj.2017.19942
Nadir Bir Olgu: Segmental Testis Enfarktı
(Istanbul Med J 2017; 18: 236-238)
DOI: 10.5152/imj.2017.56514
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Transvers Testiküler Ektopi: İki Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2018; 19: 183-185)
DOI: 10.5152/imj.2018.88557
Derleme
Diyet, Bariatrik Cerrahi ve Bağırsak Mikrobiyotası
(Istanbul Med J 2018; 19: 208-213)
DOI: 10.5152/imj.2018.39206
Özgün Araştırma
Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi
(Istanbul Med J 2018; 19: 14-17)
DOI: 10.5152/imj.2018.19981
Wagner SL stem ile Qimentolu Femoral Komponentlerin Revizyonu : Erken Donem Sonuçlar1
(Istanbul Med J 2005; 6: 1-7)
Ayak Bilegi Onü Sıkışma Sendromunda Aç1k Cerrahi Tedavi Sonuçlar1
(Istanbul Med J 2005; 6: 12-15)
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları
(Istanbul Med J 2005; 6: 11-18)
Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Yöntemi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2013; 14: 227-230)
DOI: 10.5152/imj.2013.06078
Glottik Kanserler için Transoral Lazer Mikrocerrahi Yöntemi - Komplikasyonlar ve Ön Komissür Tutulumunun Önemi
(Istanbul Med J 2013; 14: 12-15)
DOI: 10.5152/imj.2013.03
Spesifikleşmenin olmadığı bir hastanede rektum kanseri cerrahisi sonrası mortalite ve morbidite
(Istanbul Med J 2012; 13: 157-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.30085
Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 125-130)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.07269
Surgical Treatment of Posterior Epidural Migration of Herniated Lumbar Disc Fragment: A Clinical Series
(Istanbul Med J 2010; 11: 65-68)
Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 2010; 11: 69-73)
Kraniyovertebral Bileşkede Füzyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 9-23)
Benign ve Malign Dalak Hastalıklarında Cerrahi Splenektomi Endikasyonları ve Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri
(Istanbul Med J 2013; 14: 83-85)
DOI: 10.5152/imj.2013.23
Klavikula Cisim Kırıklarının Tedavisinde Anatomik Plak Uygulaması ve Klinik Sonuçlar
(Istanbul Med J 2013; 14: 90-93)
DOI: 10.5152/imj.2013.25
Çocuk Femur Diyafiz Kırıklarının Titanyum Elastik İntrameduller Çivileme ile Tedavisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 94-96)
DOI: 10.5152/imj.2013.26
Ventriküler Septal Defektler ve Cerrahi Tedavisi
(Istanbul Med J 1994; 1: 1-4)
Mikroinsizyonel Fakoemulsifikasyon ve Kapsül Içi Yerleştirilen ThinOptX® Göz İçi Lensleri ile Uzun Dönem Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2009; 10: 29-32)
Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2008; 9: 169-173)
Ektopik Gebelik: Risk Faktörleri ve Klinik Ozellikleri, 68 Olgunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 182-186)
Kliniğimizde Yapılan Ilk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi
(Istanbul Med J 2008; 9: 105-111)
Diabet ve Cerrahi
(Istanbul Med J 1996; 1: 27-32)
İntrahepatik ve Ekstrahepatik Lokalizasyonlu Kist Hidatik Vakalarının Cerrahi Sonuçları
(Istanbul Med J 2000; 4: 32-34)
Toksik Anterior Segment Sendromu
(Istanbul Med J 2008; 9: 67-69)
Glokom Cerrahisi ve Antifibrotik Kullanımı
(Istanbul Med J 2008; 9: 82-85)
Pilonidal Sinüs Hastalığında, Minimal Cilt Eksizyonlu Gerilimsiz Onarım Tekniği ile Limberg Flep Tekniğinin Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma
(Istanbul Med J 2008; 9: 18-22)
Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 2007; 8: 7-12)
Femur Başı Epifiz Kayması Nedeniyle İn-situ Pinleme ile Tedavi Edilen Hastaların Uzun Dönem Sonuçları
(Istanbul Med J 2018; 19: 124-128)
DOI: 10.5152/imj.2018.09815
Erken Evre Glottik Kanser Tedavisinde Diode Lazer Mikrocerrahisi: Onkolojik Sonuçlar ve Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 2017; 18: 32-36)
DOI: 10.5152/imj.2016.96720
Spinal Tümörler: Kırkbeş Olguda Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2014; 15: 101-103)
DOI: 10.5152/imj.2014.72473
Organik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Penil Protez İmplantasyonunun Klinik Sonuçları
(Istanbul Med J 2016; 17: 24-28)
DOI: 10.5152/imj.2016.49379
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 143-146)
DOI: 10.5152/imj.2018.04828
Mor Işığı Fİltre Eden Asferik Bir Göz İçi Lensinin Klinik Sonuçları
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.25993
Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.19981
Femur başı epifiz kayması nedeniyle In-situ pinleme ile tedavi edilen hastaların uzun dönem sonuçları
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.09815
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.04828
Klinik Çalışma
Laparoskopik böbrek cerrahisinde öğrenme süreci ve bunu etkileyen faktörler
(Istanbul Med J 2011; 12: 1-4)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92486
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018