ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Hipoparatiroidinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisi: Yüksek Kemik Mineral Yoğunluğu ile Başvuran Bir Olgu Sunomu
(Istanbul Med J 2006; 7: 51-52)
Derleme
Yüksek Riskli Yaşlı Hasta Kimdir?
(Istanbul Med J 2017; 18: 1-6)
DOI: 10.5152/imj.2017.71354
Özgün Araştırma
Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Tanısal Yaklaşım
(Istanbul Med J 2004; 5: 27-30)
Normal Gastroskopi Olgularında Helicobacter Pylori Pozitifliği: Her Zaman Biyopsi Alınmalı mı?
(Istanbul Med J 2013; 14: 181-183)
DOI: 10.5152/imj.2013.48
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda Oral Antikoagülan Kullanım Birlikteliği, Endoskopi Bulguları ve Klinik Yönetimi
(Istanbul Med J 2014; 15: 9-15)
DOI: 10.5152/imj.2014.42713
Duodenal Ulserli Hastalarda Omeprazolün Amoksisilin veya Klaritromisin İle Kombinasyonlarının Helicobacter Pylori (HP) Eradikasyonu Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 1998; 2: 27-31)
İnfektif Endokarditte Klinik ve Patolojik Bulguların Korelasyonu
(Istanbul Med J 2001; 4: 13-17)
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Güncelleme
(Istanbul Med J 2006; 7: 24-30)
Yatan Hasta Orneklerinden Izole Edilen Acinetobatter Baumanni Suşlarının Antimikrobiyal Direnci
(Istanbul Med J 2009; 10: 66-70)
Erkek Osteoporoz Hastalarının Yaş, Sınıflandırma ve Kırık Varlığına Göre Dağılımı
(Istanbul Med J 2017; 18: 13-17)
DOI: 10.5152/imj.2016.26234
Helicobacter pylori Tanısında Kültür, Real-Time-PCR, Elisa ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 138-142)
DOI: 10.5152/imj.2018.94834
Klinik Çalışma
İğsi hücreli lipomun histolojik özellikleri ve ayırıcı tanı problemleri
(Istanbul Med J 2012; 13: 79-85)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.08108
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018