ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Pegileinterferon tedavisi alan kronik hepatit B infeksiyonlu olgularda tedavi sonu virolojik yanıtı belirleyen bağımsız değişkenler
(Istanbul Med J 2012; 13: 19-28)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.60352
Adefovir ve tenofovir kullanan kronik B hepatitli olgularda tedaviye yanıtı belirleyen değişkenlerin incelenmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 11-18)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.02486
Miyokard infarktüslü hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin ve nitrik oksit düzeylerinin erken prognoza etkisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 153-158)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.60602
Diyabetik hastalarda serum antikardiyolipin antikorları ile karotis intima media kalınlığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 159-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92005
Adefovir Tedavisi ile Virolojik ve Biyokimyasal Yanıt Alınan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Olgularda Virolojik ve Biyokimyasal Nüks Gelişimine Etki Eden Faktörler
(Istanbul Med J 2011; 12: 53-60)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.60362
Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler
(Istanbul Med J 2011; 12: 72-78)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.63935
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Dahiliye Kliniklerinde izlenen Kronik Hastaların Medikal Bilgi Düzeyleri
(Istanbul Med J 1998; 2: 12-14)
Duodenal Ulserli Hastalarda Omeprazolün Amoksisilin veya Klaritromisin İle Kombinasyonlarının Helicobacter Pylori (HP) Eradikasyonu Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 1998; 2: 27-31)
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Mikroalbüminüri Düzeylerinin Incelenmesi
(Istanbul Med J 1998; 2: 19-24)
Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüslü Olgularda Arter Kan Gazı Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Miyokard İnfarktüsünün Elektrokardiyografik Lokalizasyonları İle İlişkileri
(Istanbul Med J 1998; 2: 38-41)
Sistemik Kapiller Kaçış Sendromu
(Istanbul Med J 2008; 9: 96-99)
Atipik Lokalizasyonlu Bir eastleman Hastalığı Olgusu
(Istanbul Med J 2007; 8: 43-44)
Ust Gastrointestinal Sistem Endoskopisi ve Premedikasyonun Oksijen Satürasyonu ile Klinik Parametrelere Etkisi
(Istanbul Med J 2007; 8: 1-7)
Kronik Hepatit C Hastalarında Serum Alanin Aminotransferaz Değerlerinin Karaciğer Hasarı ile Ilişkisi
(Istanbul Med J 2007; 8: 1-6)
Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardiak Etkileri
(Istanbul Med J 2006; 7: 1-5)
Editörden
(Istanbul Med J 2013; 14: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018