ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları
(Istanbul Med J 1994; 1: 19-21)
Kliniğimizde Yapılan Ilk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi
(Istanbul Med J 2008; 9: 105-111)
Girişimsel Üro-Radyoloji Kavramı ve İlltrasonografi Klavuzluğunda Yaptığımız Müdahaleler
(Istanbul Med J 1995; 1: 35-37)
Ureteropelvik Darlıklı Hastalarda Piyeloplasti Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 1996; 1: 23-26)
Laparoskopik Varikoselektomi
(Istanbul Med J 1998; 2: 22-24)
Bulbomembranöz Üretra Darlıklarında •• Anastomoz Uretroplastisi
(Istanbul Med J 1998; 2: 25-26)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018