ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması: Tek Merkez Beş Yıllık Deneyim
(Istanbul Med J 2012; 13: 169-175)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.19870
Miyokard infarktüslü hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin ve nitrik oksit düzeylerinin erken prognoza etkisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 153-158)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.60602
Diyabetik hastalarda serum antikardiyolipin antikorları ile karotis intima media kalınlığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 159-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92005
Kronik Sinüzit Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Allerjik Fungal Sinüzit Sıklığı
(Istanbul Med J 2009; 10: 119-125)
Astım Hastalıklarında Bakteriyel İnfeksiyonların Rolü
(Istanbul Med J 1998; 2: 1-3)
Kronik Rinit ve Astımlı Hastaların Meslek Dağılımları
(Istanbul Med J 1998; 2: 19-21)
Gastrik Ksantelazmalı Olgu Sunusu
(Istanbul Med J 2007; 8: 39-41)
Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardiak Etkileri
(Istanbul Med J 2006; 7: 1-5)
Akut Bobrek Yetmezligi, Sarılık, Trombositopeni ile Gelen Weil Hastalığı Olgusu
(Istanbul Med J 2005; 6: 50-52)
Antitüberküloz Tedaviye Bağlı, Yaygın Assit Gelişimiyle Seyreden Hepatotoksisite Olgusu
(Istanbul Med J 2013; 14: 215-217)
DOI: 10.5152/imj.2013.58
Nadir Görülen Bir Lenfoma Olgusu: Primer Serebral Lenfoma
(Istanbul Med J 2013; 14: 218-220)
DOI: 10.5152/imj.2013.59
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Serum Gama Glutamiltransferaz, Kalsiyum, Fosfor Değerlerinin Erken Mortalite ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 23-28)
DOI: 10.5152/imj.2015.91259
Obezite ve Insülin Direnci ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişki: Tek Merkezli Kesitsel Çalışma
(Istanbul Med J 2015; 16: 62-66)
DOI: 10.5152/imj.2015.35403
Pulmoner Tüberkülozlu ve Toplum Kökenli Pnömonide Tedavi Sırasında Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesi ve Neopterin Düzeyleri
(Istanbul Med J 2014; 15: 78-82)
DOI: 10.5152/imj.2014.24855
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Koroner Arter Hastalarında Fibrinojen ve Ortalama Trombosit Hacminin Aterosiklerozdaki Yeri
(Istanbul Med J 2014; 15: 161-165)
DOI: 10.5152/imj.2014.83713
Hepatik Fasioliazis'de Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Resonans Görüntüleme ile Uzun Dönem Takip Bulguları
(Istanbul Med J 2014; 15: 186-189)
DOI: 10.5152/imj.2014.36744
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018