ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin Ki 67, p16 ve siklin D1 ekspresyonu açısından değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 105-112)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.43531
Agresif Seyir Gösteren Aurikula Heliks Karsinosarkomu: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 49-51)
DOI: 10.5152/imj.2013.12
Tiroidit Bulguları ile Prezente Olan Submandibular Yerleşimli Ektopik Tiroid Dokusu
(Istanbul Med J 2013; 14: 146-148)
DOI: 10.5152/imj.2013.40
Riga-Fede Hastalığı Sublingual Travmatik Ulserasyon
(Istanbul Med J 2006; 7: 47-50)
Adneksiyal Kitleyi Taklit Eden Pelvik Retroperitoneal Kitle: Bir Schwannoma Olgusu
(Istanbul Med J 2006; 7: 40-42)
Postmenopozal Dönemde Tüberküloz Endometrit
(Istanbul Med J 2004; 5: 30-34)
Kemikte Epiteloid Hemanjioendotelima
(Istanbul Med J 2004; 5: 38-41)
Renal Leiomyosarkom
(Istanbul Med J 2004; 5: 38-40)
Tek Böbrekte Anjiyomyolipom ve Böbrek Hücreli Karsinom Birlikteliği
(Istanbul Med J 2005; 6: 43-46)
Dizde Nadir Bir Kronik Effüzyon Nedeni Lipoma Arboresans: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 201-204)
DOI: 10.5152/imj.2013.54
Mesane Ürotelyal Karsinomlarında CD24 Salınımının Tümör Derecesi ve Evresi ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 261-265)
DOI: 10.5152/imj.2013.85520
Overin Matür Kistik Teratomlarında Melanositler ve Langerhans Hücreleri Arasındaki Histomorfogenetik İlişkiler
(Istanbul Med J 2014; 15: 27-31)
DOI: 10.5152/imj.2014.28290
Uterusun Primer Kondroblastik Osteosarkomu: İmmünohistokimyasal Analiz ve Malign Mikst Müllerien Tümörle Ayırıcı Tanısı
(Istanbul Med J 2015; 16: 86-88)
DOI: 10.5152/imj.2015.27037
İğsi hücreli lipomun histolojik özellikleri ve ayırıcı tanı problemleri
(Istanbul Med J 2012; 13: 79-85)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.08108
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018