ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kortikal Körlük Vakalarinin Degerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2001; 4: 18-21)
Weber Sendromu: 2 Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2004; 5: 43-46)
Schilder Hastalığı İki Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2004; 5: 26-29)
Bilateral Serebellar Enfarkt: 2 Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2004; 5: 41-43)
Amiyotrofik Lateral Sklerozis KliniĞi ile Servisimizde Yatan Chiari 1 Malformasyonu İle Birlikte Syringomiyeli Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 36-38)
Şizensefali ve Migrasyon Anomalisi
(Istanbul Med J 2005; 6: 47-49)
Sigara ve Alkolün İnme Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 231-233)
DOI: 10.5152/imj.2013.22448
Vertigo Olgularında Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografi Sonuçları: Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2013; 14: 257-260)
DOI: 10.5152/imj.2013.84856
Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde B Vitamini ile Tendon-Sinir Germe Egzersizlerinin Klinik ve Elektrofizyolojik Parametrelere Etkisi
(Istanbul Med J 2014; 15: 16-20)
DOI: 10.5152/imj.2014.08870
Serebellar Sendromlu Bir Nöroakantositoz Olgusu
(Istanbul Med J 2015; 16: 127-129)
DOI: 10.5152/imj.2015.76598
Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 178-182)
DOI: 10.5152/imj.2014.24993
Serebral Üç Damarı Oklüde Olan Bir Olguda Ciddi Vertebral Arter Orifis Darlığına Stent Uygulaması
(Istanbul Med J 2017; 18: 44-46)
DOI: 10.5152/imj.2017.46548
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018