ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Erişkin Başlangıçlı Erüptif Siringom
(Istanbul Med J 2012; 13: 141-144)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.66375
Tiroid Glandda Diffüz Amiloid Birikimi
(Istanbul Med J 2011; 12: 36-40)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.44127
Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin Ki 67, p16 ve siklin D1 ekspresyonu açısından değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 105-112)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.43531
İnterkostal Sinirden Köken Alan Schwannom Olgusu
(Istanbul Med J 2010; 11: 179-184)
Pulmoner Aspergilloma (Miçetoma): Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 190-194)
Transrektal US Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinin Patolojik Sonuçlarının PSA Değerlerine Göre Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 164-166)
Memenin Pleomorfik Karsinomu
(Istanbul Med J 2005; 6: 32-34)
Primer Barsak Tümorüne Benzer şekilde Prezente Olan Ileum Y erleşimli Metastatik Seminom
(Istanbul Med J 2005; 6: 43-46)
Pleomorphic Xanthoastrocytoma
(Istanbul Med J 2005; 6: 29-32)
Pontoserebellar Köşe Tümörleri: Kulak MRG Bulguları
(Istanbul Med J 2012; 13: 65-73)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.79188
Midede Hiperplastik Polip Zemininde Gelişmiş İntramukozal Müsinöz Adenokarsinom
(Istanbul Med J 2017; 18: 50-52)
DOI: 10.5152/imj.2016.57689
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018