ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Eosinofil Proteinleri ve Bu Proteinlerden Eosinofilik Katyonik Protein (ECP)'in Astımla Ilişkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 47-50)
Psödoeksfoliasyon Sendromunda Koroner Arter Hastalığına Eşlik Eden Prevalans
(Istanbul Med J 2006; 7: 5-11)
Akut Glomerulonefritli 33 Olgunun Retrospektif Analizi
(Istanbul Med J 2001; 4: 36-39)
Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Tanısal Yaklaşım
(Istanbul Med J 2004; 5: 27-30)
Protein C Eksikliğine Bağlı Pulmoner Emboli
(Istanbul Med J 2004; 5: 35-37)
Alendronat Tedavisinin Lipid profili Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 2005; 6: 23-24)
Tip II Diyabetikierde Insülinle Birlikte Metformin Tedavisinin Lipid Profiline Etkileri
(Istanbul Med J 2005; 6: 14-16)
Dermatomiyozit
(Istanbul Med J 2005; 6: 50-52)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018