Original Article

The C -reactive protein levels of diabetic and non-diabetic patients during acute myocardial infaretion
 • Zekiye Fakıoğlu
 • Fatma Dilek Dellal
 • Ayşenur Özderya
 • Serap Çelik
 • Ahmet Uludağ
 • İskender Dik
 • Burhan Bedir
IMJ 2006; 7: 1-4
ST Elevasyonlu Miyokard infarktüsünde Primer Anjiyoplastinin interventrikiiler Septum Rüptürü Uzerine Etkisi
 • Emine Çakçak
 • İsmail Erdem
 • Nurten Sayar
IMJ 2005; 6: 8-11
Coronary Angiography Findings in Patients with Ventricular Tachycardia and/or Ventricular Fibrillation in Myocardial Infarction
 • Hamide KARAGÖZ
 • Abdullah CERİT
 • Gülhan İPEK
 • Kübra GÖZÜBENLİ
 • Semay KORKMAZ
 • Yasin ERYILMAZ
 • Ferit ARGUN
 • Mecdi ERGÜNEY
 • Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA
IMJ 2010; 11: 117-120
The Difference in Hospital Mortality in Myocardial Infarction According to Gender
 • Abdullah CERİT
 • Hamide KARAGÖZ
 • Gülhan İPEK
 • Kübra GÖZÜBENLİ
 • Semay KORKMAZ
 • Yasin ERYILMAZ
 • Aslıhan TAK
 • Mecdi ERGÜNEY
 • Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA
IMJ 2010; 11: 121-124
Plasma Asymmetric Dimethylarginine and Nitric Oxide Levels on Early Prognosis in Patients with Myocardial Infarction
 • Şükran TÜRKEŞ
 • Füsun ERDENEN
 • Cüneyt MÜDERRİSOĞLU
 • Habibe GENÇ
 • Hafize UZUN
 • Hale ARAL
 • Güvenç GÜVENEN
IMJ 2011; 12: 153-158 DOI: 10.5505/1304.8503.2011.60602