Original Investigation

Neutrophil Lymphocyte Ratio in Estimating Response to Corticosteroid Treatment in Immune Thrombocytopenia Patients
  • Rafet Eren
  • Mehmet Ünaldı
  • Abdülkadir Karışmaz
  • Mehmet Hilmi Doğu
  • Hilal Tan Köker
  • Şermin Altındal
  • Osman Yokuş
  • Elif Suyanı
IMJ 2019; 20: 54-57 DOI: 10.4274/imj.galenos.2018.76158