Volume 6, Issue 1

March 2005
(8) Original Article, (5) Case Report

Original Article

Revision of the cemented femoral components with the Wagner SL stem: Early-term results
 • Yusuf Öztürkmen
 • Mahmut Karamehmetoğlu
 • İbrahim Azboy
 • Mustafa Caniklioğlu
IMJ 2005; 6: 1-7
ST Elevasyonlu Miyokard infarktüsünde Primer Anjiyoplastinin interventrikiiler Septum Rüptürü Uzerine Etkisi
 • Emine Çakçak
 • İsmail Erdem
 • Nurten Sayar
IMJ 2005; 6: 8-11
The Results of open surgery in the treatment of anterior impingement syndrome of the ankle
 • Yusuf Öztürkmen
 • İbrahim Azboy
 • Mahmut Karamehmetoğlu
 • Mustafa Caniklioğlu
IMJ 2005; 6: 12-15
Comparison of alendronate calcitriol combination treatment with monotherapy of alendronate and calcitriol in postmenopausal osteoporosis
 • Levent Özgönenel
 • Ebru Özgenenel
 • Şule Tütün
 • Ali Yakşi
IMJ 2005; 6: 16-21
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulananlarda Hepatit E Infeksiyon Sıklığı
 • Sedat Üstündağ
 • Muharrem Coşkun
 • Hayri Polat
IMJ 2005; 6: 22-26
The effect oflefventricular hypertrophy to arrythnia insidance in hypertensive patients
 • Ali Eser
 • Atilla Alev
 • A. Murat Tatlı
 • Abdullah Sılanık
 • Güven Çetin
 • İskender Dik
 • Hasan Alyeşil
IMJ 2005; 6: 27-30
Diagnostic Value of Doppler Ultasonography and Tumor Markers in Ovarian Tumors
 • Ceyhun Numanoğlu
 • Ayşe Konaç Uyar
 • Remzi Abalı
 • Zuhal Koçyıldız
 • Ali Ekber Şahin
 • Ahmet Gülkılık
IMJ 2005; 6: 31-33
Talidomid ile Tedavi Edilen Bir Hepatik Hemanjiyosarkom Olgusu
 • Tülay Samancı
 • Nil Molinas Mandel
 • Sergülen Dervişoğlu
 • İzzet Rozanes
 • Reşat Özaras
IMJ 2005; 6: 34-37

Case Report

Coreoathetosis due to hypoglycemia
 • Reyhan Adıklı
 • Şirin Saçak
 • Orhan Yağız
 • Murat Örten
 • Vasfiye İlbay
 • Aytuğ Hayırlı
IMJ 2005; 6: 38-39
Subcorneal Pustuler Dermatosis
 • Şerife Günel Karagülle
 • Mehmet Salih Gürel
 • Ümmühan Kiremitçi
 • Alper Alyanak
 • Turgut Erdemir
 • Cuyan Demirkesen
IMJ 2005; 6: 40-43
Bir Olgu Nedeniyle Herediter Anjioodem
 • Ahmet Uludağ
 • Bülent Çağlar
 • Füsun Erdenen
 • Hayri Polat
 • Müjdat Batur Canöz
 • Savaş Tuna
 • Cüneyt Müderrisoğlu
IMJ 2005; 6: 44-46
Porokeratozis of Mibelli on the Finger
 • Mehmet Salih Gürel
 • Şerife Karagüllü
 • Ümmühan Kiremitçi
IMJ 2005; 6: 47-49
A Case O(Weil Desease Presented With Acute Renal Failure, Jaundice, Thrombocytopenia
 • Öznur Ertaş
 • Füsun Erdenen
 • Şükran Evren
 • Aylin İzat
 • Hanife Usta
 • Ercan Taş
IMJ 2005; 6: 50-52