Original Article

Ankilozan Spondilitli Hastaların Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Hastalık Aktivite ve Fonksiyonel Durumları Arasındaki İlişki

  • Özer BURNAZ
  • Ebru AYTEKİN
  • Nil ÇAĞLAR
  • Şule TÜTÜN
  • Gül Tuğba ÖRNEK
  • Gülis KAVADAR

IMJ 2008;9(2):64-66